اداره امور کشور استرالیا

Australia_Department_of_Home_Affairsاداره مهاجرت استرالیا که قبلآٌ عنوان کاملش اداره مهاجرت استرالیا و محافظت از مرزها Department of Immigration and Border Protection  بود،  تغییر نام دارد و به اداره امور کشور Department of Home Affairs تبدیل شد.

چندی پیش نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که با توجه به افزایش تهدیدات تروریستی در استرالیا نیاز است که دولت خود را با شرایط روز تطبیق دهد و تغییراتی در کابینه بوجود آورد . او گفت که در انگلستان نیر چنین وزارتخانه ای تحت همین عنوان وجود دارد و تشکیل این اداره را با الهام از ساختار تشکیلاتی دولت انگلستان  پیش می برد و  اجرایی می کند.

بر اساس این تغییرات جدید ،  آدرس وب سایت  اداره مهاجرت استرالیا نیز تغییر یافت و به آدرس www.homeaffairs.gov.au تبدیل شد. این اداره را که در مطبوعات به آن ” سوپر وزارتخانه ” لقب داده اند ، وزیر اسبق مهاجرت استرالیا ” پیتر داتن ” مدیریت می کند.

اداره تازه تاسیس ” امور کشور“، متشکل از تجمیع فعالیت های چندین اداره مختلف در استرالیاست و  شامل فعالیت های بخشی از امور دادستانی کل استرالیا ،  تمامی فعالیت های اداره مهاجرت استرالیا و  انتقال بخش امنیت حمل ونقل  است که قبلاً تحت نظر اداره امور زیربنایی استرالیا  فعالیت می کرده است.

به طور کلی کارهای مربوط به مسائل امنیتی ،حفاظت از مرزهای استرالیا ،  فعالیت های مرتبط  با مجریان قانون، سیاست گذاری در مباحث امنیتی، مدیریت حوادث اضطراری در سطح ملی،  محافظت از اماکن دیپلماتیک ، هماهنگی  در حفاظت از زیرساخت های مهم و حیاتی استرالیا و همچنین فعالیت های  مرتبط به صدور ویزا و مهاجرت به استرالیا  به این اداره جدید واگذار شده است.

این مطلب در بخش مهاجرت به استرالیا و با برچسب , . نشانه گذاری لینک لینک اصلی .

درباره محمدرضا عظیمی

محمدرضا عظیمی مشاور رسمی مهاجرت در استرالیاست و تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد دردانشگاه ملی استرالیا به پایان رسانده است. آقای عظیمی از بنیانگذاران انجمن وکلای رسمی مهاجرت ایران و استرالیاست و در حال حاضر ریاست این انجمن را بر عهده دارد.

نظرات خود را بنویسید