بازگشت پناهجویان به ایران

Fake-Refugeeامروز از صبح تا به الان مطبوعات استرالیا بازگشت 6 پناهنده ایرانی به ایران  را در بوق و کرنا کرده اند. کسانی که دولت استرالیا به این افراد در گذشته  بدلیل اینکه گفته اند جانشان در ایران درخطر است  اقامت دائم داده است، اما پس از گرفتن اقامت به ایران بازگشته اند.

نباید از مطبوعات استرالیا انتظار داشت که در اینگونه مواقع جانب انصاف را رعایت کنند، چون هریک از مطبوهات منافع سیاسی خود را پی می گیرد. تیتر اکثر اخبار این بود که این افراد برای گذراندن ” تعطیلات” به ایران بازگشته اند. که به اعتقاد من این تیتر صحیح نیست و باید دانست که تک تک این افراد به چه دلیل به این بازگشته اند.

بیماری پدر و مادر و نزدیکان، ازدواج ، افسردگی و غیره هیچیک به تنهایی نمی توانند دلیلی موجه  برای بازگشت به ایران به شمار بیایند.  برخی پناهندگان  فراموش می کنند که در پرونده خود به اداره مهاجرت در خصوص خطرات بازگشت به ایران چه گفته اند. کنه مطلب این است که در هیچ پرونده ای اگر خطر واقعی  برای پناهجو به اثبات نرسد به وی ویزای پناهندگی داده نمی شود.

اتفاقاً ما  در ماه گذشته موفق شدیم که پرونده  یک خانواده 6 نفره پناهنده را که ویزایشان به خاطر بازگشت به ایران باطل شده بود در دادگاه تجدیدنظر برنده شویم و ویزایشان بازگردانده شد، من امروز فکر کردم که موضوع بحث مطبوعات استرالیا این پرونده است که خوشبختانه این  گونه نبود.

من در سالهای گذشته در خصوص بازگشت پناهندگان ایرانی به ایران و خطرات این کار مطالب زیادی نوشته ام و حتی مستندات قانونی هم آورده ام که اگر فردی شهروند استرالیا هم باشد و این شهروندی را از طریق پناهندگی بدست آورده باشد و به ایران بازگردد، در قانون این موضوع دیده شده است که می تواند شهروندیش لغو شود.

اگر روزی دولت استرالیا به سمت لغو شهروندی پناهندگانی که به ایران بازگشته اند رفت تعجب نکنبد.

این مطلب در بخش پناهندگی در استرالیا و با برچسب , . نشانه گذاری لینک لینک اصلی .

درباره محمدرضا عظیمی

محمدرضا عظیمی مشاور رسمی مهاجرت در استرالیاست و تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد دردانشگاه ملی استرالیا به پایان رسانده است. آقای عظیمی از بنیانگذاران انجمن وکلای رسمی مهاجرت ایران و استرالیاست و در حال حاضر ریاست این انجمن را بر عهده دارد.

نظرات خود را بنویسید